april 21, 2021

Ectin Research AB utser Sedermera Fondkommission till finansiell rådgivare i avsikt att notera bolaget på Spotlight Stock Market

STOCKHOLM, SVERIGE – 21 april 2021: Ectin Research AB (”Ectin”) är ett bolag som utvecklar en behandling för patienter med metastaserad blåscancer. Bolaget meddelar idag att Sedermera Fondkommission utsetts som finansiell rådgivare i förberedelserna med avsikt att notera bolaget på Spotlight Stock Market. Emissionen i samband med den planerade notering görs för att finansiera den första delen av den kliniska utvecklingen av läkemedelskandidaten MFA-370.

 Ectins läkemedelskandidat MFA-370 består av två befintliga läkemedel som genomgått storskaliga kliniska prövningar och som idag används i stor utsträckning inom andra indikationer. MFA-370 har i prekliniska studier uppnått framgångsrika resultat för behandling av metastaserad blåscancer och läkemedelskandidaten har även visat lovande potential inom andra cancerformer som bröst-, kolorektal- och prostatacancer.

Ectin har för avsikt att finansiera bolagets kliniska utveckling för MFA-370 genom en emission inför notering av bolaget på Spotlight Stock Market under Q2 2021. För att möjliggöra detta viktiga ändamål har bolaget tecknat ett avtal med Sedermera Fondkommission om att agera som finansiell rådgivare i kapitaliserings- och noteringsprocessen.

Sedermera Fondkommission är en aktiv rådgivare inom segmentet mikro- och småbolag som hittills varit finansiell rådgivare i cirka 100 noteringar och därtill genomfört cirka 300 kapitaliseringar av olika slag.

Anna Sjöblom-Hallén, VD för Ectin, kommenterar ”Vi ser fram emot att samarbeta med Sedermera Fondkommission och att gemensamt få de bästa förutsättningarna för en lyckad börsintroduktion. Sedermera har expertisen och engagemanget som krävs för att understödja vår notering och kapitalisering. Det finns ett stort behov av cancerbehandling mot metastaserad blåscancer som förbättrar patientens livskvalitet med acceptabla och få potentiella biverkningar. Marknaden för metastaserande blåscancer i USA och de fem största europeiska länderna värderas idag till cirka 4,23 miljarder US dollar.  

Blåscancer är den femte vanligaste cancerformen i Europa och USA och den dyraste cancerformen att behandla. Nuvarande behandlingar mot blåscancer har en begränsad effekt och är associerade med svåra biverkningar som reducerar patientens livskvalitet. Det finns ett behov av nya behandlingar då nuvarande behandlingar kräver långa och frekventa sjukhusbesök och är dyra, vilket leder till höga samhällskostnader.

MFA-370 är en innovativ cancerbehandling på väg in i klinisk utveckling. Läkemedelskandidaten har uppnått framgångsrika resultat i prekliniska studier. I celltillväxtförsök på blåscancerceller har påvisats att de två komponenterna som utgör MFA-370 potentierar varandras anticancereffekt när de administreras tillsammans. Vidare har de prekliniska studierna påvisat att MFA-370 kan inducera cancercelldöd utan tillägg av andra behandlingar och verkar både tillväxthämmande och ger upphov till inducerad cancercelldöd (apoptos).

För ytterligare information om Ectin kontaktas:

Fredrik Sjövall, Ordförande, Ectin Research AB

Telefon: +46 (0) 706 45 08 75

E-post: fredrik.sjovall@ectinresearch.com

www.ectinresearch.com

För ytterligare information om kapitaliseringen och noteringen kontaktas:

Sedermera Fondkommission

E-mail: info@sedermera.se

Tel: +46 (0) 40-615 14 10

www.sedermera.se

Om Ectin Research AB

Ectin Research AB är ett läkemedelsbolag som utvecklar en cancerbehandling för metastaserad blåscancer. Ectins läkemedelskandidat MFA-370 består av två befintliga läkemedel som genomgått storskaliga kliniska prövningar och som idag används i stor utsträckning inom andra indikationer. MFA-370 har i prekliniska studier uppnått framgångsrika resultat för behandling av metastaserad blåscancer och läkemedelskandidaten har även visat lovande potential inom andra cancerformer som bröst-, kolorektal- och prostatacancer.

Läs PDF här: PM1 Ectin sw_ash_fs_ash